Avato - drevni zakon Atosa | Blog | Club Paradiso
Radno vreme: 09h - 20h, subotom 09h - 14h
 

Povezana mesta

Atos
Amouliani
Jerisos
Nea Roda
Uranopolis
Tripiti

Avato - drevni zakon Atosa


Monaška republika - Sveta Gora

Sveta gora manastiri

Sveta gora je jedinstvena zemlja na planeti. Poluostrvo sa 20 velikih manastira i mnoštvom monaških naseobina. Preko 2500 monaha živi na ovom svetom tlu. Pored brojnih specifičnosti koje Svetu Goru izdvajaju od ostatka sveta, jedna od najvažnijih tekovina je takozvani Avato, drevno pravilo o nedostupnosti Svete Gore ženama. Prema predanju ovaj prostor blagoslovila je sama Presveta Bogorodica, tokom svog boravka na ovom poluostrvu.

Ona se posle Hristovog stradanja i vaskrsenja lađom uputila na Kipar u posetu arhiepiskopu Kiparskom. Lazaru (onom istom Lazaru koga je Gospod posle smrti vratio u život). Lađa na kojoj je plovila Presveta majka zahvaćena olujom našla se na obali oveGore i tada se,stavši na njeno tlo,susrela sa stanovnicima koje je tom prilikom blagoslovila. Veliki broj dotadašnjih mnogobožaca primio je hrišćansku veru, a Presveta je obećala da će doveka brinuti o svima koji se na ovom prostoru budu posvećivali Bogu.

Čudesni glasovi

Tako je Atos postao monaška zemlja. Naselila su je monaška bratstva. Vladarke koje su kao ktitorke podizale i pomagale svetogorske manastire poželele su da pohode Atos, ali su se više puta dešavali čudesni događaji, koji su ih od te namere odvraćali.

Međutim vladarkama su i vizantijske carice Teodora i Plakidija. Pri nameri da uđe u manastir Vatoped, Plakidija je začula glas koji joj je rekao da odstupi. Isto se dogodilo i sultaniji Mari Branković, koja je donevši časne darove iz Carigrada u manastir Svetog Pavla zaustavljena na pola puta od obale, nakon čega je poslušno odstupila (do današnjeg dana sačuvan je spomenik kao sećanje na ovaj događaj). Avato je nekada podrazumevao i zabranu ulaska dece, golobradih mladića i uškopljenika, a i do danas se na Svetoj Gori ne gaje ženke životinja (stoke i živine inače nema, a u transportu isključivo pomažu mužjaci magarca, mazgi i mula). Mačaka je ipak mnogo.

Carica Teodora

Carica Teodora


U carskim tipicima, koji su činili osnovu pisanog svetogorskog prava, vrlo rano se susreće izričita zabrana ulaska žena. Od 1953. Avato je deo ustava Grčke, a pristupanjem ove zemlje evropskoj ekonomskoj zajednici, kasnije EU, 28. maja 1979. ujedinjene članice (9 država i Grčka) zajednički su donele deklaraciju i potvrdile Avato. Tako Grčka i svojim zakonodavnim telom štiti Avato, a prekršaj se sankcioniše zatvorom.

Kako je Obrenoćić sačuvao Hilandar

Kralj Aleksandar Obrenović, jedan od najtragičnijih srpskih vladara, zaslužan je što je Hilandar do današnjeg dana ostao srpski manastir. On je daleke 1896. odlazeći naprve obnovljene olimpijske igre u Atini posetio Hilandar. Tom prilikom zatekao je stotinu monaha od kojih su svega trojica bili Srbi. Hilandar je u to vreme gotovo prešao u ruke Bugara, ali je poslednji Obrenović isplativši 3000 zlatnika sačuvao ovu svetinju od bugarskih poverilaca. Na mestu njegovog susreta sa hilandarskim bratstvom podignuta je česma nad kojom je spomen ploča.

Cesma Aleksandra Obrenovica Sveta Gora

Česma Aleksandra Obrenovića


Manastirska pekara

Za manastirsko bratstvo, brojne radnike i goste koji neprestano postižu treba pripremiti dovoljan broj obroka. Osnovno je umesiti hleb. Stara hilandarska pekara u kojojje vekovima hleb pripreman na tradicionalan način uništena je u požaru. Izgrađena je nova, van zidina manastira. Ova pekara savremeno je opremljena i u njoj otac Milutin, već godinama pekar po poslušanju, priprema zdrav i ukusan hleb. Otac Milutin zajedno sa manastirskim kuvarima ustaje pre zore kako bi obroci na vreme bili spremni.

Sveta gora manastiri