Zimovanje -> Zimovanje Srbija

Zimovanje Srbija

Kopaonik

Kopaonik

Kopaonik zimovanje

Zimovanje 2018/2019

Zimovanje i skijanje u Srbiji


Zimovanje Kopaonik

Zimovanje Kopaonik

KOPAONIK je najveći planinski venac u Srbiji. Proteže se pravcem severoistok-jugozapad u dužini od 75 km, a u svom centralnom delu je i najširi – 40km. Najviši je Pančićev vrh sa 2017m. Planina je dobila ime po velikom rudnom bogatstvu, koje se eksploatisalo još tokom srednjeg veka. Kopaonik je najpoznatiji turistički i ski centar Srbije, a zbog bogate i očuvane prirode proglašen je Nacionalnim parkom 1981.godine. Sa oko 200 sunčanih dana godišnje, Kopaonik bi mogao da se nazove i Sunčana planina. Zimske temperature nisu preterano niske, a sneg počinje da pada krajem novembra i traje do maja. Dakle sneg se zadržava oko 160 dana godišnje, što omogućava dugu zimsku sezonu. Prosečna godišnja temperatura je 3,7 stepena C.


Zimovanje Zlatibor

Zimovanje Zlatibor

ZLATIBOR je jedna od mnogobrojnih planina u okviru Dinarskog planinskog sistema. Prostire se pravcem JZ-SI. Dug je 30km, a širok oko 15km. Najviši vrh je Tornik (1496m), a veoma je poznat i vrh Čigota (1422m). Najviši vrhovi su na jugu planine,a prema severu visina se smanjuje. Zlatibor je poznat po letnjem i zimskom turizmu ali i kao klimatsko lečilište. Naziv planine potiče od retke vrste bora Zlatni bor,koji je stavljen pod zaštitu države. Na Zlatiboru ima dosta izvora,ameđu njima su i mineralni izvori.Ta voda je lekovita za očna i kožna oboljenja i može da se pije. Klima je planinska. Srednja godišnja temperatura je oko 7,5 stepeni. Najhladniji mesec je januar,a najtopliji je avgust.Prosečna dnevna temperatura iznosi oko 18 stepeni.Ima oko 2000 sunčanih sati godišnje. Sneg pada od oktobra do maja i u proseku se zadržava oko 100 dana godišnje. Klima na Zlatiboru je pogodna za lečenje bronhijalne astme,alergijskih oboljenja i gojaznosti.


Zimovanje Tara

Zimovanje Tara

TARA je 1981. godine proglašena za Nacionalni park koji zahvata površinu od 22.000 ha. Nacionalni park Tara zahvata najviše delove planine Tare i Zvijezde, koje su prirodno odvojene klisurom Dervente. Nalazi se u okviru Dinarskih planina. Prosečna nadmorska visina je oko 1150m, a najviši vrh u Nacionalnom parku je Kozji rid (1591m). Nacionalni park se odlikuje brojnim kanjonima i klisurama, a najimpresivniji među njima je kanjon reke Drine, koji je jedan od najvećih i najlepših u Evropi.


Zimovanje Divčibare

Zimovanje Divčibare

Planina MALJEN se nalazi južno od Valjeva, odlikuje se velikim šumama crnog i belog bora i jele,a poznata je po svojim livadama na kojima cveta narcis – najlepši planinski cvet. Na Maljenu se mogu naći i šumska jagoda, kupina, divlja malina i dr. Najviši vrhovi ove planine su: Kraljev sto – 1103 m, Crni vrh – 1098 m (najviši vrh) i Velika pleća – 1037 m. Najveća atrakcija ove planine svakako je visoravan na kome je smeštan istoimeni turistički centar Divčibare na 980 m nadmorske visine, koji ujedno predstavlja i jednu od najpoznatijih vazdušnih banja Srbije.


Zimovanje Rudnik

Zimovanje Rudnik

RUDNIK je planina koja dominira Šumadijom, svojom visinom, a i samim centralnim položajem u regiji. Nalazi se oko 100 km južno od Beograda i 15km od Gornjeg Milanovca. Na planini ima 8 vrhova sa visinom iznad 1.000 m (ističu se Srednji i Mali Šturac, Molitve, Paljevine i Marijanac), a najviši je Cvijićev vrh (1.132m). Najveće naselje na planini je varošica Rudnik, smeštena između 500 i 700m. Planina je dobila ime zahvaljujući činjenici da je tokom VI veka bila rudarski centar, gde su se iskopavali srebro, olovo i bakar. Rudnik je izvorište najvećih Šumadijskih reka, a ujedno je i hidrografski čvor Šumadije (na njemu je tačka odakle vode otiču u različite rečne slivove) - Velika Morava, Zapadna Morava i Kolubara.


Zimovanje Stara planina

Zimovanje Stara planina

Najvisi vrh na Staroj planini je Botev 2376 m, Bugarska. Najvisi vrh Stare planine na njenom delu koji zahvata Srbija je Midzor 2169 m. Stara planina pocinje kod Negotina, a zatim se nastavlja u blagom luku istocno od Zajecara, Knjazevca, severno od Pirota i Dimitrovgrada i dalje na istok kroz Bugarsku. Stara planina predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Bugarske. To je prostor sa najočuvanijom prirodom. Udaljena je od Beograda 330 km. Od Knjaževca do Babinog zuba (1758 m), jednog od vrhova Stare planine atraktivnog zimskog sportskog centra ima 55 km. Sa brojnim vodotocima, tek taknuta ljudskom rukom (po rubovima planine možete videti predivnu vodebicu, minielektranu ili ribnjak), to je predeo kao iz bajke, kao parče ljudskog sna o spokojstvu. Miroč, Homoljske plane, Kučajske planine, Deli Jovan, Beljanica draguji su iste krune, nebrušeni, netaknuti.


Zimovanje Zlatar

Zimovanje Zlatar

Planina Zlatar se nalazi između reka Lima, Uvca, Mileševke i Bistrice.  U imenu planine Zlatar svi su njeni sadržaji: mirisne livade i bistra jezera okružena omorikama i brezama, spoj mediteranske i planinske klime, maksimalan broj sunčanih dana, blagotvorni vazduh obogaćen mirisom smola,četinara i ozonom, beskrajni vidici... Na planini Zlatar nalazi se najviši vrh Golo brdo (1.627m). Tri veštačka jezera Zlatarsko, Sjeničko i Radoinjsko, kao i manastiri Mileševa i Banja Pribojska, crkve brvnare u Kućanima i Radijevićima, etno-selo Štitkovo, upotpunjuju turističku ponudu planine Zlatar. Leti postoje dobri uslovi za paraglajding, a tradicionalno se organizuje i međunarodni omladinski košarkaški kamp. U zimskom periodu gostima je na raspolaganju ski-staza.


Zimovanje Goč

Zimovanje Goc

Planina Goč se nalazi, južno od Zapadne Morave iznad Vrnjačke Banje. Nalazi se u sklopu severnokopaoničkih planina i udaljen je 200 km od Beograda i 31 km od Kraljeva. Pruža se u pravcu zapad—istok oko 10 km. Najviši vrh je Krnja jela 1127 m. Na Goču je izvorište mnogih potoka i rečica koje otiču prema Zapadnoj Moravi na severu i Rasini na jugu. Površina Goča obrasla je bukovom i jelovom šumom, a zastupljeni su i gočki bor, hrast kitnjak.Mikroklima i čist vazduh, zahvaljujući prostranim šumama Goča povoljno utiču na anemične osobe, jačanje metabolizma i nervni sistem.


Zimovanje Gučevo

Zimovanje Gucevo

Gučevo je planina koja se nalazi severno od Boranje i u prostoru koji Drina polulučno zatvara sa zapada i severozapada. Najviša tačka se nalazi na 779m nadmorske visine i zove se Crni Vrh i spada u red nižih Valjevsko-podrinjskih planina. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od oko 10km. Brojni potoci otiču sa Gučeva prema reci Jadar i Drini,raščlanjujući njegove strane,posebno drinske,koje su strme i razrivene dubokim jamama
Sa severne i severnozapadne strane ono je takođe zasečeno uzdužnim rasedom zbog čega su i one strme. Na njemu izbijaju termo-mineralni izvori banje Koviljače. Crni Vrh kao najviša tačka plainine,nalazi se na njenom severozapadnom završetku,iznad Koviljače i nedaleko od Loznice. Sam vrh je bez izvora i potoka jer je sastavljeno od krečnjaka. Iako je krečnjačkog sastava,ono je obraslo gustom bukovom šumom, koja zatvara vidik. U neposrednjoj blizini Crnog Vrha podignut je spomenik i kosturnica srpskim i austrougarskim ratnicima izginulim na ovom prostoru 1914. Godine u Prvom srpskom ratu.


Zimovanje Rajac

Zimovanje Zlatar

Rajac se nalazi na planini Suvobor, 12 km od Ljiga. Nadmorska visina Rajca kreće se od 600 do 849 m. Stari putopisci su ovu planinu, zbog prostranstva protkanog šumarcima i cvetnim livadama, nazvali “rajem na zemlji”, pa je tako i dobila ime. Rajac pruža uslove za različite vidove turizma, pre svega sportsko-rekreativni, manifestacioni i seoski turizam. Podneblje Suvoborskog Rajca ima odlike blaže subalpske, kontinentalne klime, zbog čega dolazi do izražaja njena zdravstveno-rekreativna komponenta. Stimulativno dejstvo klime omogućava i pogoduje lečenju bolesti pluća i disajnih puteva, neurovegetativnih poremećaja i oporavak, revitalizaciju i jačanje čitavog organizma.