Letovanje -> Letovanje Grčka -> Halkidiki -> Kasandra -> Siviri -> Hotel Jenny

Siviri hoteli 2018: Hotel Jenny***

Hotel Jenny letovanje Siviri 2018

Lokacija: 150m od plaže, 50m od centra
U sobi: Sobe imaju klimu, TV, internet, sobe se čiste svakog dana, posteljina menja na tri dana.
U hotelu: Bazen, parking, otvoreni restoran
Pogodnosti: Za sve one koji vole miran odmor, malo mesto, prelepu peskovitu plažu - odličan hotel cena još bolja
Hotel Jenny Siviri letovanje 2018

Najam sobe na bazi polupansiona
leto
2018
Hotel Cena
po
osobi
Cena
po
smeš-
tajnoj
jedinici
AC uređaj 1/2 1/4
JENNY 3* U
ceni
Nije
u
ceni
soba soba
broj
noći
termin boravka rsd rsd
10 22.05 01.06 0 210 0 270
10 01.06 11.06 0 270 0 310
10 11.06 21.06 0 350 0 390
10 21.06 01.07 0 390 0 410
10 01.07 11.07 0 460 0 480
10 11.07 21.07 0 490 0 560
10 21.07 31.07 0 500 0 590
10 31.07 10.08 0 500 0 590
10 10.08 20.08 0 500 0 590
10 20.08 30.08 0 450 0 530
10 30.08 09.09 0 410 0 490
10 09.09 19.09 0 350 0 420
10 19.09 29.09 0 230 0 290

Uslovi za decu:
– U dvokrevetnoj sobi dete do 12 godina besplatno.
– U četvorokrevetnoj sobi dva deteta do 14 godina besplatno.
– Treća odrasla osoba plaća 50% cene.
– Četvrta odrasla osoba besplatno.


First minute popusti:
– 15% popusta za uplatu u celosti prilikom rezervacije (akcija važi do 01.01.2018.)
– 10% popusta za rezervaciju i uplatu avansa, a ostatak aranžmana se isplaćuje najkasnije 15 dana pred polazak na put (akcija važi do 31.12.2017.)


Aranžman obuhvata:
– najam sobe na bazi polupansiona i izabranog broja noćenja;
– usluge predstavnika agencije.


Aranžman ne obuhvata:
– usluge pratioca grupe;
– prevoz autobusima visoke turističke klase;
turističku taksu u Grčkoj;
– međunarodno zdravstveno osiguranje putnika;
– programom nenavedene usluge;
– individualni i ostali troškovi putnika.


Najam sobe na bazi polupansiona
leto
2018
Hotel Cena
po
osobi
Cena
po
smeš-
tajnoj
jedinici
AC uređaj 1/2 1/4
JENNY 3* U
ceni
Nije
u
ceni
soba soba
broj
noći
termin boravka rsd rsd
15 01.07 16.07 0 705 0 760
15 16.07 31.07 0 745 0 870
15 31.07 15.08 0 750 0 885
15 15.08 31.08 0 700 0 825
Napomena: Cene su izražene po osobi, isključivo uz sopstveni prevoz

Uslovi za decu:
– U dvokrevetnoj sobi dete do 12 godina besplatno.
– U četvorokrevetnoj sobi dva deteta do 14 godina besplatno.
– Treća odrasla osoba plaća 50% cene.
– Četvrta odrasla osoba besplatno.


First minute popusti:
– 15% popusta za uplatu u celosti prilikom rezervacije (akcija važi do 31.12.2017.)
– 10% popusta za rezervaciju i uplatu avansa, a ostatak aranžmana se isplaćuje najkasnije 15 dana pred polazak na put (akcija važi do 31.12.2017.)


Aranžman obuhvata:
– najam sobe na bazi polupansiona i izabranog broja noćenja;
– usluge predstavnika agencije.


Aranžman ne obuhvata:
– usluge pratioca grupe;
– prevoz autobusima visoke turističke klase;
turističku taksu u Grčkoj;
– međunarodno zdravstveno osiguranje putnika;
– programom nenavedene usluge;
– individualni i ostali troškovi putnika.


/

/

/

AUTOBUSKI PREVOZ
Grad RT Odrasli RT Deca 0–12
Novi Sad 60€ 50€
Beograd 50€ 45€
Niš 45€ 40€

SOPSTVENI PREVOZ: Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz, dužan je da minimum dan pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vouchera za smeštaj u odabrani objekat. Putnici koji putuju sopstvenim prevozom dobiće i broj telefona osobe zadužene za kontakt na destinaciji – radi lakšeg pronalaženja objekta ili ukoliko bude potrebna pomoć. Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i Zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomoći na putu itd kod nadležnih organa (AMSS, Mup R Srbije, Konzularno odeljenje R Grčke).

U AUTOBUSU - VI STE ČLAN GRUPE - MOLIMO POŠTUJTE GRUPU, GRUPA ĆE POŠTOVATI VAS

-minimum na autobuskom prevozu da bi došlo do realizacije puta je 35 putnika, u protivnom organizator zadržava pravo otkaza do 5 radnih dana pred početak aranžmana,
-minimalan broj putnika za polazak iz Novog Sada i Beograda je 20 putnika

Postoji mogućnost ulazaka i na usputnim stanicama na autoputu koje nisu navedene u tabeli, ali isključivo na mestima predvidjenim za
stajanje (parking, pumpa, motel, restoran). Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci autoputa zbog ukrcaja
putnika!

TOKOM SEZONE, MOGUĆA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA! Putnik je DUŽAN da se LIČNO informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, jedan dan pred put. Putnik je u obavezi da na dogovorenom mestu polaska bude 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska.

VAŽNE NAPOMENE i izvodi iz Opštih uslova putovanja: Svi autobusi su sa licenciranim pratiocem grupe, (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja), sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom o ispunjenosti propisa za prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Vreme polaska i povratka autobusa proveriti u agenciji i kod predstavnika dan pre polaska, odnosno povratka, te u slučaju kašnjenja ili nedolaska putnika na mesto polaska ili povratka autobusa, agencija ne preuzima odgovornost. U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. WC nije u upotrebi. U slučaju nepoštovanja ovih odredaba, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku. Bebe i deca do 12 godina moraju imati svoje sedište (ne mogu biti u krilu). Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili pporodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Ukoliko putnik ipak želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu od 20 eur u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate. Dolazak autobusa na odredište je u prepodnevnim satima, a povratak u mesto polaska u jutarnjim satima (osim iz Turske kada je u popodnevnim satima ili u slučajevima više sile). Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim isključenjima, benzinskim pumpama, restoranima i motelima na putu Novi Sad – Preševo, Novi Sad -Dimitrovgrad i Niš - Batrovci, kao i gradovima udaljenim do 20 kilometara od glavne maršrute (o čemu odlučije isključivo agencija i nema obavezu obaveštavanja putnika o tome). Iskrcaj putnika i broj mesta iskrcaja putnika pre konačnog mesta odredišta (npr. usputna letovališta i hoteli udaljena od glavne maršrute do 20 kilometara) su u isključivoj nadležnosti agencije i ona nema obavezu obaveštavanja putnika o tome (broju iskrcaja). U slučaju dodatnog transfera autobusom ili manjim vozilom (npr. Beograd - Novi Sad, Nea Moudania - Neos Marmaras i slični) moguće je čekanje do šezdeset minuta. Za destinacije sa istim vremenom i datumom polaska u zavisnosti od broja putnika jedan autobus će raditi transfer do Niša, gde će se vršiti razmeštaj putnika po destinacijama i autobusima. Agencija odredjuje mesta polaska i dolaska autobusa, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršruti, kao i motel Predejane ili Džep, u trajanju od 20 – 60 minuta. Zadržavanje u povratku u “free shop-u“ je od 20 – 30 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze (uključujući i “free shop“). Agencija prevozi putnike do objekta smeštaja onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami. Uplatom prevoza smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i izvode i da prihvata sve gore navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.

PRTLJAG: Cena prevoza obuhvata i prevoz do dva komada ličnog prtljaga, neophodnog za vreme letovanja. U slučaju većeg broja prtljaga, prevoznik ili Organizator putovanja (u interesu komfora ostalih putnika) neće primiti višak prtljaga, kao ni drugu robu koja nije za ličnu upotrebu. Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitka lakše će biti pronađen. Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovara.

PREVOZNIK: Zbog većeg broja putnika od predvidjenog ili iz tehničkih razloga (zakašnjenje usled saobraćajne gužve, kvara i slično), Organizator putovanja, po potrebi, može angažovati bilo kog drugog prevoznika i autobus istog kvaliteta, za svoje potrebe, a da o tome ne obavesti svoje partnerske agencije i putnike. U slučaju kvara autobusa tokom trajanja putovanja, koji se ne može otkloniti u roku od dva sata, Organizator putovanja će obezbediti drugi autobus, istog ili sličnog kvaliteta, u najkraćem mogućem roku.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratit.
-Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe. Posada autobusa je odgovorna za tok i bezbednost vašeg putovanja pustite ih da neometano rade svoj posao. Ako imate primedbe na njihov rad obratite se agenciji nikako vozaču, nervozan vozač nije dobar vozač.


Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928