Škole -> Rekreativna nastava

Rekreativna nastava

Rekreativna nastava je poseban vid celodnevnog organizovanog vaspitno-obrazovnog rada škole sa internatskim smeštajem, koji se ostvaruje van mesta stanovanja. Rekreativna nastava, ili kako se još naziva, "nastava u prirodi" je fakultativni, organizacioni oblik nastave koja se najčešće izvodi u prirodi, kombinovanjem nastave i učenje sa odmorom, zabavom i sportsko rekreativnim sadržajem, a sa ciljem da se poveže teorija sa praktičnim obrazovanjem. Zamisao je da učenici, pod vođstvom nastavnika, stiču nova i proširuju postojeća znanja, upoznavaju biljni i životinjski svet u prirodi, razvijaju ljubav i svesti o očuvanju prirode; upoznavanje kulturno istoriskih znamenitosti, običaja i zanimanja ljudi i drugih karakteristika kraja u kome učenici borave; razvijanje drugarstva i tolerancije, izgrađivanje ekoloških navika i shvatanje značaja zdravlja i zdravih stilova života.

Ovakav vid nastave je neophodan i njegov značaj je u učenju putem kojeg se razvijaju psihofizički, socijalni razvoj i solidarnost. Nastava u prirodi jedan je od važnih oblika učenja van učionice. Učenjem u prirodi deca se lakše sažive s njom. Zašto učiti o prirodi u učionici kada možemo izaći napolje i sami pogledati šta se okolo dešava, osetiti, doživeti

Sokobanja

Rekreativna nastava Soko Banja