Pravila korišćenja apartmani | Club Paradiso
Radno vreme: 09h - 20h, subotom 09h - 14h
 

Pravila korišćenja apartmani


Poštovani gosti, kako bi izbegli nesporazume, molimo Vas da pročitate pravila za korišćenje smeštajnih jedinica.

Najam studija ili apartmana - Početak boravka je najranije prvog dana boravka u 14:00h, a završava se najkasnije poslednjeg dana boravka do 09:00. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenje inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina, ali ne i peškiri (osim ako u opisu smeštajnog objekta nije drugačije navedeno), toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili pranja posuđa. U toku boravka gosti sami održavaju čistoću , a u obavezi su na domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom, treba odmah prijaviti domaćili ili predstavniku i iste odmah nadoknaditi. Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnih objekata i jedinica nisu u skladu sa našim, na čega Organizator nije imao uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su sa tušem (sa ili bez kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. U većini delova Grčke voda nije za piće. Na kvalitet, boju i izgled vode iz vodovoda vlasnici smeštajnih objekata ne mogu imati uticaja. 
Klima uređaj - U smeštajnim objektima gde je korišćenje klima uređaja uključeno u cenu najma, tehnički nije rešeno automatski prestanak rada uređaja prilikom otvaranja prozora ili napuštanja sobe, te se korisnici obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U smeštajnim objektima u kojima upotreba klima uređaja nije uračunata u cenu, doplata je na licu mesta i kreće se oko 5€ dnevno, a cena se razlikuje od kuće do kuće.

TV - Televizija sa lokalnim programima.

SAT TV - Televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa. Televizijski program u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspolaganju kombinacju analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje SAT TV ne podrazumeva RTS, EUROSPORT...

Wireless internet

Vila ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. WiFi uređaj koji je instaliran u smeštajnom objektu podrazumeva WiFi spot (mesto) odnosno zonu u objektu gde je signal dostupan. Ovime Organizator putovanja ne obećava u ponudi niti garantuje WiFi signal u svakoj smeštajnoj jedinici. Uslugu besplatnog interneta pruža domaćin kuće preko lokalnih provajdera internet usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično salje putem rutera u centralnom delu objekta, nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od predstavnika ili vlasnika objekta. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka. Napomena je i da u većini letovališta ne postoji infrastruktura koja obezbeđuje širokopojasan - brzi internet pa se, prilikom velike opterećenosti, može desiti da je protok uspored ili da je priključenje na internet povremeno nemoguće. Ukoliko određenu kuću birate iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge, savetujemo Vam da se pre ulate podrobnije informišete u agenciji.

Tlocrti i grafički prikazi smeštajnij jedinica

Agencija nije mogućnosti da tlocrtima predstavi svaku pojedinačnu smeštajnu jedinicu. Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta. Za precizne informacije o određenoj sobi zatražite informacije u agenciji.

Korišćenje ležajeva:

1. 1/2 dvokrevetni studio: dve odrasle osobe + jedno dete 0-2 godine.
2. 1/2+1 trokrevetni studio: dve odrasle osobe + jedno dete (treći ležaj za dete od 5-12 godina)
3. 1/3 trokrevetni studio: tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dva deteta na zajedničkom ležaju - jedno 0-5  godina i drugo 5-12 godina
4. 1/3+1 četvorokrevetni studio: jedna prostorija; tri odrasle osobe (četvrti ležaj za dete 5-12 godina)
5. 1/4 četvorokrevetni studio: Jedna prostroija sa 4 ležaja – četiri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dva deteta 5 -12 godina, svako u svom ležaju.
6. 1/4 četvorokrevetni apartman (dve odvojene prostorije): četiri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dva deteta 5 -12 godina, svako u svom ležaju.
7. 1/4 četvorokrevetni duplex (tri odovojene prostorije – dve spavaće sobe i kuhinja): četiri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dva deteta 5 -12 godina, svako u svom ležaju.
8. 1/5 petokrevetni apartman (dve odvojene prostorije): pet odrasih osoba ili tri odrasle osobe i dva deteta 5 -12 godina, svako u svom ležaju.
9. 1/6 šestokrevetni apartman (dve ili tri odvojene prostorije): šest odrasih osoba ili četiri odrasle osobe i dva deteta 5 -12 godina, svako u svom ležaju.