Pratite nas na:

Evropski gradovi


 • Proleće/Jesen
 • Ponosni

  Club Paradiso Nagrade

  Prijatelji:

  Diaspora group
  Generali osiguranje

  Doček Nove Godine -> Nova godina Vroclav 2019

  Nova godina Vroclav 2019

  Nova godina Vroclav 2019

  Doček nove godine Vroclav 2019

  Vroclav je Poljski grad u oblasti Šleske. Prostire se u dolini reke Odre i četvrti je grad po veličini u zemlji. Vroclav nosi naziv i "Poljska Venenecija" s obzirom da kroz sam grad protiče pet reka (Odra i 4 njene pritoke: Bistrica, Vidava, Olava i Sleza), a brojni mostovi su odlika grada. Nekada ih je bilo preko 300, a danas oko 220. Sloveni su prvi formirali naselje tokom X veka. Iako je bio razoren tokom II svetskog rata, Vroclav je ipak sačuvao veliki broj starih građevina.  Nova godina Vroclav 2019


  Vroclav – Klodzko – zamak Ksiaz
  5 dana/2 noćenja – autobusom
  30.12.2018. - 3.01.2019


  1. dan: 30.12.2018. Beograd / Novi Sad
  Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga preko puta Sava centra ( Savska strana) u 16:30h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Vožnja do Novog Sada, odakle je planiran polazak u 20.15h (mesto polaska zavisi od broja putnika i biće naknadno saopšteno). Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.


  2. dan: 31.12.2018. Vroclav
  Dolazak u Vroclav u prepodnevnim časovima. Po dolasku razgledanje grada: Kraljevska palata, stari gradski trg, Narodni muzej, barokni Univerzitet, Katedrala Sv. Jovana, most Tumski, skulpture patuljaka, japanska bašta… Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Priprema za proslavu Nove Godine. Fakultativno: odlazak na proslavu u neki od klubova u Vroclavu. Doček nove 2019-te godine. Noćenje.


  3. dan: 01.01.2019. Vroclav - Klodzko (Klodcko)
  Doručak. Fakultativni odlazak do grada Klodzko ( Klodcko) koji se nalazi na 90 km od od Vroclava. Šetnja i upoznavanje gradom, odlazak do tvrđave u i obilazak podzemnih tunela (deo mreže podzemnih tunela , prolaza i hodnika otvoren je za razgledanje turista). Poseta Minievrolendu ( u ovom novootvorenom parku na površini od 20.000 m2 videćmo preko 35 minijaturnih modela poznatih građevina širom sveta kao i 100 maketa zgrada). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.


  4. dan: 02.01.2019. Vroclav - zamak Ksiaz
  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska prelepog baroknog zamka Ksiaz koji je podignut u 13. veku. Zamak je tokom godina mnogo puta bio rušen i obnavljan. Za vreme II svetskog rata su ga konfiskovali nacisti koji su ispod zamka izgradili tajne podzemne tunele. Veruje se da je ovaj zamak određeni period bio i Hitlerovo sklonište. Pred kraj rata ga je okupirala Crvena armija. Krenite sa nama na današnji izlet i uverite se zašto ovaj zamak uvrštavaju u top 10 evropskih zamkova. U poslepodnevnim časovima povratak u Vroclav. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 18 h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Beograd. Noćna vožnja kroz Češku, Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu i Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.


  5. dan: 03.01.2019. Novi Sad / Beograd
  Dolazak u Novi Sad i Beograd u jutarnjim časovima (vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza. (Kraj usluga)


  Cena aranžmana: 85€ po osobi


  Aranžman obuhvata:
  - prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu
  - smeštaj u Vroclavu u hotelu 2*(2 noćenje sa doručkom -švedski sto) u 1/2 sobama;
  - panoramske obilaske prema programu (Vroclav)
  - troškove organizacije i vođenja puta


  Aranžman ne obuhvata:
  - obavezno međunarodno zdravstveno osiguranja (individualno ili grupno)
  - ulaznice i fakultativne izlete
  - druge individualne troškove putnika


  Popusti i doplate:
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40 € (na upit)


  Opis i lokacija hotela:
  smeštaj je u Vroclavu u dole navedenom hotelu ili sličnom:
  HOTEL IBIS BUDGET WROCLAW POLUDNIE
  Ibis budžet Hotel Vroclav Poludnie se nalazi u južnom delu grada , u blizini autoputa do Kudova Zdroj i blizu A4 autoputa. Ovaj budžet hotel se nalazi na samo 4 km od centra grada . Raspolaže sa 109 komfornih soba od kojih svaka ima tuš/WC. Hotel u svom sastavu ima restoran.


  Cene fakultativnih izleta po osobi:
  1.Obilazak grada Klodzko, podezmnog tunela i Minieuroland-a - (25€ po osobi) - ulaznice za podzemni tunel i MiniEuroland uključene u cenu
  2.Obilazak zamka Ksaiz - (25€ po osobi) - ulaznica uključena u cenu
  Prijave za fakultativne izlete do 29.12.2016 ili prilikom prijave za aranžman
  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.


  Mogući načini plaćanja:
  1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
  2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.02.2019 uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou;
  3) 30% prilikom rezeracije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
  4) platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa);  Upozorenje:
  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana


  Napomene vezane za smeštaj-hotel :
  - U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
  - Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  - Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
  - U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
  - Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  - Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)


  Napomena:
  - Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  - Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  - Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred
  - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
  - Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  - Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije


  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

  Cenovnik br.1 od 28.09.2017 godine Vroclav Nova Godina - 5 dana autobus

  Club Paradiso licenca broj OTP 149/2010, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta. Uz ovaj proogram važe Opšti uslovi putovanja OTP AQUA BGD TRAVEL licenca OTP br. 093/2013.

  Narodni muzej, Gradski muzej, Akademija umetnosti, Muzej arhitekture, Geološki muzej, Prirodnjački muzej, Filharmonija, Pozorište Laboratorijum, Vroclavska Opera, Pozorište pantomime, Lutkarsko, Savremeno pozorište, Gotička gradska većnica na vroclavskom trgu, Katedrala Sv.Jovana Krstitelja, crkva Sv. Krsta, crkva presvete Bogorodice, barokna skupina građevina Vroclavskog univerziteta, Plac Solni, Novi Trg, ulica Svidnjicka, Botanička bašta, ZOO vrt, staro jevrejsko groblje, Veliko ostrvo.

  /

  /


  Prijave i informacije

  Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

  011/72 47 012; 72 40 928