Doček Nove Godine avio -> Nova godina Venecija avio 2019

Nova godina Venecija avionom 2019

Nova godina Venecija 2019

Doček nove godine Venecija 2019

Venecija je grad koji jednostavno morate videti i dožveti, ako jeste a i ako niste zaljbljeni. Ako niste zaljubljeni u Veneciji ćete se sigurno zaljubiti, mozda u stare građevine i arhitekturu, u bašte i balkone pune cveća, u male rečice koje protiču ulicama, u vino, u neprevaziđenu italijansku hranu, u gondolijere i gondole u predivnu muziku u golubove na Trgu Svetog Marka u karnevalske maske. Ili možda jednostavno u sve navedeno i još mnogo toga.


Docek nove godine Venecija avio Docek nove godine Venecija avio Docek nove godine Venecija avio Docek nove godine Venecija avio Docek nove godine Venecija avio Docek nove godine Venecija avio

Nova godina Venecija 2019


Nova godina Venecija 2019
Polazak: 30.12.2018 - 4 dana/3 noći avionom


1. dan: Beograd- Temišvar – Venecija. Transfer do aerodroma u Temišvaru. Direktan let low cost kompanijom Wizz Air. Poletanje u 10:55 h.Sletanje na aerodom “Treviso” u 11:30h. Individualni transfer do hotela. Noćenje.


2 - 3. dan – Venecija. Doručak. Slobodno vreme za uživanje i odmor kao i za individualna razgledanja. Noćenje.


4. dan – Venecija – Temišvar - Beograd Doručak. Napuštanje hotela u jutarnjim časovima. Individualni transfer do aerodroma “Treviso”. Direktan let do Temišvara low cost kompanijom Wizz Air. Poletanje u 12:00 h. Sletanje u Temišvar u 14:25h. Transfer do Beograda. Kraj programa.


First minute cena aranžmana po osobi
Hotel 3*
4 dana / 3 noćenja – od 315€

Aerodromske takse uključene u cenu aranžmana


Cena individualnog aranžmana obuhvata:
- Avionski prevoz na relaciji Temišvar – Venecija – Temišvar direktnim letom low cost kompanijom Wizz Air sa uključenim svim aerodromskim taksama;
- Povratni transfer iz Beograda do aerodroma u Temišvaru;
- Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* koji se nalazi u oblasti grada Mestre, na odličnoj lokaciji i koji je odlično povezan sa starom Venecijom u standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sobama;
- Troškove organizacije putovanja.
– Ručni prtljag do 10 kg dimenzija 40x30x20cm;


Cena individualnog aranžmana ne obuhvata:
- Putno osiguranje
- Individualne troškove putnika
- Povratni transfer od aerodroma do hotela i iznosi oko 13€.
- Lokalne boravišne takse koje se plaćaju u hotelu
- Veliki prtljag (kofer) do 20kg.


Hoteli u ponudi:
Hotel Centrale 3* www.hotelcentralevenice.com


Piave Mestre Hotel 3 * www.hotelpiavevenice.com


Napomene:
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme poletanja aviona
Besplatan prtljag – kod low-cost komapnija kao što su ESYJET, WIZZZ AIR, RAYAN AIR i drugih komapnija, podrazumeva ručni prtljag određenih dimenzija i težine (raspitati se u agenicji o pravilima za prtljag ili posetiti sajt navednih komapnija). Naknada za prtljag - Čekirani (veliki)  prtljag podleze dodatnoj naknadi koja zavisi od dužine leta, kilograma, dimenzija i pravila odabrane avio kompanije. Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg kod komercijalnih avio kompanija, Air Serbia, Aitalia, Turkish airlanes...) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave unije. Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Agencija ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Agencija smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije , primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

Cena je rađena na dan 28.09.2018. i važi do popune mesta po ponuđenoj tarifi.
Za realizaciju programa potrebno je minimum 2 putnika po polasku.
Krajnji rok za prijavu: do popune mesta
Krajnji rok za obaveštavanje putnika, u slučaju otkazivanja putovanja od strane Club Paradiso je 5 dana pre početka putovanja
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Club Paradiso.
Cenovnik br. 1 važi od 28.09.2018.


Club Paradiso licenca broj OTP 149/2010, nastupa u svojstvu organizatora putovanja

/

Tamnica (u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova), Most Uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv. Đorđa koja se nalazi na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja kovnica mletačkih cekina), Stubovi smrti, Duždeva palata (sedište moći Mletačke Republike), Biblioteka (u kojoj se čuva delo Petrarke), Trg Sv. Marka, bazilika Sv. Marka, Prokurati, Zvonik, Astronomski sat, Velike kanal, Ponte Rialto, Santa Kroće i Dorsoduro.

/

/


Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928