Pratite nas na:

Evropski gradovi


 • Proleće/Jesen
 • Ponosni

  Club Paradiso Nagrade

  Prijatelji:

  Diaspora group
  Generali osiguranje

  Doček Nove Godine -> Nova godina Krakov 2019

  Nova godina Krakov 2019

  Nova godina Krakov 2019

  Doček nove godine Krakov 2019

  Krakov nije samo "grad kamenja koje govori", već je to i grad legendi. Već 900. godine Krakov je bio uspešan trgovački grad, a stotinak godina kasnije postao je središte biskupije.Godine 1038. Ovde se nastanila kraljevska dinastija Pjastovića. Od Vavela, malog mesta iznad reke Visle, napravili su dvorac i uspeli da zadrže grad iako su ga Tatari zamalo zauzeli u XIII veku. Ulogu glavnog grada izgubio je u XVI veku, kada je postao kulturna metropola. Magični grad zadivljujuće lepote i bogate istorije... Grad kraljeva i legendi, grad čarobne atmosfere, grad mladih. Krakov će Vas oduševiti.  Nova godina Krakov 2019


  Nova godina Krakov 2019
  30.12 - 04.01 (6 dana/3 noći)


  1. Dan 30.12.2017. Niš - Beograd - Novi Sad
  Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga preko puta Sava centra ( Savska strana)u 17.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.


  2. dan 31.12.2017. Krakov
  Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz XIV veka. Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Priprema za proslavu Nove Godine. Fakultativno: odlazak na proslavu u neki od Krakovskih klubova. Doček nove 2019-te godineNoćenje.


  3. dan 01.01.2019. Krakov
  Doručak. Slobodno vreme za odmor od lude novogodišnje noći, istraživanje Krakova u sopstvenoj režiji. Noćenje.


  4. dan 02.01.2019. Krakov - Velička
  Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativna poseta rudniku soli Velička (Wieliczka-najstariji rudnik soli u Evropi) - impresivnom podzemnom svetu slanih jezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara.Slobodno vreme za individualne aktivnosti.Noćenje. 


  5. dan 03.01.2019. Krakov - Aušvic
  Doručak.Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativni odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 18.00h je predviđen polazak sa dogovorenog mesta za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu, Beogradu, Nišu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 


  6. dan 04.01.2019. Novi Sad - Beograd - Niš
  Dolazak u Novi Sad / Beograd / Niš u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)


  Cena u pripremi


  Aranžman obuhvata:
  - prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase, sa kompletnom opremom (audio-video, grejanje, DvD)
  - 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1 u sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
  - obilaske prema programu ( Krakov ) 
  - usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
  - troškove organizacije putovanja


  Aranžman ne obuhvata:
  - individualne troškove
  - medjunarodno putno zdravstveno osiguranje( 1 € dnevno )
  - ulaznice i fakultativne izlete 


  Fakultativni izleti:
  - Aušvic i Birkenau - 25 €
  - Rudnik soli Velička - 25 €


  Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.


  Popusti i doplate:
  - doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana
  - DOPLATA ZA PUTNIKE IZ NIŠA - 15€


  Opis i lokacija hotela:
  Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom: 
  HOTEL IBIS BUDGET www.ibisbudget.com 
  HOTEL PERLA*** www.hotelperla.com.pl 
  Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno. 


  Upozorenje:
  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana


  Napomene vezane za smeštaj-hotel :
  - U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs
  - Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  - Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
  - U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
  - Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  - Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)


  Napomena:
  - Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  - Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  - Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred
  - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
  - Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  - Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije


  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

  Cenovnik br.1 od 28.09.2017 godine Vroclav Nova Godina - 5 dana autobus

  Club Paradiso licenca broj OTP 149/2010, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta. Uz ovaj proogram važe Opšti uslovi putovanja OTP AQUA BGD TRAVEL licenca OTP br. 093/2013.

  Stari grad, Tvrđava Vavel, katedrale, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom (sa koje se svakog sata oglašava Hejnalova truba), kraljevski put, crkva Sv.Petra i Pavla, spomenik Sv.Stanislavu, Univerzitet, gotska dvorana tkanina (kao trgovačka katedrala), Najveći gotski oltar u Evropi, renesansni "oltar zlatnog doba", Aušvic (najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke), jevrejska četvrt Kazimierc, Florijanova vrata, Florijanov kvart, ulica Rinek Glovni, spomenik pesniku Adamu Mickjeviču,avenija Grodzba.

  /

  /


  Prijave i informacije

  Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

  011/72 47 012; 72 40 928