Radno vreme: 10h - 18h, subotom 09h - 14h
 

Žao nam je, ovo putovanje trenutno nije u ponudi.

Nova godina Bejrut 2021


Bejrut, prestonica Libana, jedan je od najstrijih gradova sveta, nastanjen pre najmanje pet hiljada godina. Zvaniĉno je, 2015. godine, ušao u spisak kandidata za Sedam svetskih ĉuda novog doba. Naseljavaju ga predstvnici nekoliko desetina nacionalnosti i 18 religija, što je gotovo nezamislivo za Bliski istok. Zajedno sa celom zemljom je pretrpeo strahote gradjanskog rata, uspeo je da opstane i ponovo izgradi i da postane najvaţnija turistiĉka regija Libana, „bliskoistoĉni Pariz" u koji rado dolaze bogati gosti iz susednih zemalja i celog sveta. A u njemu mogu da upoznaju neverovatan broj spomenika:”rimske terme, vizantijske bazilike, otomanske palate, hrišćanske crkve, dţamije, parkove...jednom reĉju sve i za svaĉiji ukus.


Način prevoza: Avio prevoz

Broj noćenja:

Žao nam je, ovo putovanje trenutno nije u ponudi.