Kućni red apartmani

Kućni red apartmani

IZVOD IZ KUĆNOG REDA:

1. Prilikom preuzimanja studia/apartmana, molimo Vas prekontrolišite ispravnost svih aparata i proverite inventar prema inventarskom listu.

2. Prilikom preuzimanja studia/apartmana ulazite u generalno spremljenu i očišćen studio/apartman. Vaši kreveti su namešteni. Kupatilo je oprano dezifeckionim sredstvom (tuš kabina, WC šolja, lavabo=. Topla voda se koristi do 24:00h.

3. Tokom Vašeg boravna u studiu/apartmanu higijenu održavate sami (uključujući i iznošenje smeća). Posteljina se menja na svakih 5 dana boravka.

4. Kada izlazite iz studia/apartmana, Vaš ključ možete ostaviti na recepciji (ukoliko postoji u vili) ili ga poneti sa sobom. U sličaju gubljenja ključa dužni ste štetu nadoknaditi odmah. Nije dozvoljeno razdvajanje priveska (elektro-kartice) od ključa i aktiviranje klima uredjaja za vreme dok ste odsutni iz studia/apartmana.

5. Svako neprijavljeno lice koje je zatečeno u studiu/apartmanu podrazumeva prijavu nadležnom organu. Vlasnik vile zadržava pravo kontrole smeštaja gostiju u Vašem studiu/apartmanu. Korišćenje studia/apartmana je dozvoljeno samo gostima evidentiranim na rooming listi ili voucher-u.

6. Dragocenosti i novac nostite sa sobom, ili ih deponujte u sefu (ukoliko postoji u vili), jer rizik od eventualnog nestanka ne preuzima ni vlasnik ni agencija, niti će Vam moguća šteta biti nadoknadjena.

7. Strogo je zabranjen boravak životinja u studiu/apartmanu.

8. Zabranjeno je unositi lako zapaljive i eksplozivne predmete, kao i materijal i stvari sa jakim i neprijatnim mirisom.

9. Pre napuštanja studia/apartmana obavezno proverite da li ste isključili sve električne aparate.

10. Poslednjeg dana boravka, Vaše studia/apartmane napuštate do 9h. Do polaska autobusa Vaše stvari možete ostaviti na recepciji ili na mestu odredjenom za tu namenu (ukoliko postoje).

11. Vlasnik vile, ili lice koje on zaduži, ili predstavnik agencije evidentiraju eventualno nastale promene i oštećenja. Svu nastalu štetu koju ste prouzrokovali dužni ste da odmah platite.

12. Vreme odmora u Grčkoj se računa od 14 - 18h. Molimo Vas da u tom periodu ne pravite buku.

13. Najljubaznije Vas molimo da se pridrzavate kućnog reda.

Eventualne primedbe na ponašanje osoblja dostavite agenciji. Hvala na razumevanju i želimo Vam prijatan boravak.