Evropski gradovi -> Rusija -> Sankt Peterburg

Sankt Peterburg - Ruski prozor na zapad

Sankt Peterburg

Legendarni Petar Veliki je sagradio Sankt Peterburg (4,5 miliona staovnika), na močvarnom tlu ušća reke Neve. Zapadnjački grad na severu Rusije brzo se pretvorio u nešto posebno što uopšte nije rusko, jer je car Petar Veliki želeo da njegov prozor na zapad bude sagrađen u evropskom stilu i da malo podseća na Prag, nosi trag Beča, a da zapravo bude Amsterdam. Rusi su živeli na vrhu finskog zaliva još od VIII veka. Grad je izgrađen na deblima, sledeći primer Amsterdama. Rad je bio naporan, te su mnogi radnici izgubili život. Zato se kaže da je Sankt Peterburg sagrađen na ljudskim kostima. Petar je ovde preselio svoju prestonicu, a građane iz unutrašnjosti je primorao da se presele na obalu Baltika. Grad je pretrpeo teška oštećenja tokom II svetskog rata i tada se zvao Lenjingrad.


Sankt Peterburg Sankt Peterburg Sankt Peterburg Sankt Peterburg Sankt Peterburg Sankt Peterburg Sankt Peterburg Sankt Peterburg

Evropski gradovi - Sankt Peterburg

Sankt Peterburg Uskrs 2015


Uskrs u Carskoj Rusiji (Sankt Peterburg, Krakov, Minsk)
09.04 - 19.04.2015. 11 dana autobusom / 6 noćenja

1. dan (09.04.): Beograd - Krakov

Polazak iz Beograda u 17:00 h sa parkinga Sava centra. Putovanje sa usputnim pauzama radi odmora, kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku.

2. dan (10.04.): Krakov

Dolazak u Krakov u popodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (11.04.): Krakov - Minsk

Doručak. Polazak za Minsk. Dolazak u Minsk i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan (12.04.): Minsk - Sankt Petersburg

Doručak. Napuštanje hotela i polazak u razgledanje grada koji je poznat po mnogobrojnim fontanama i slobodno se može reći jedan od najčistijih gradova sveta. Po broju parkova i zelenih bulevara, Minsk je uvek bio među vodećim gradovima u Sovjetskom Savezu… Slobodno vreme. Polazak za Sankt Petersburg u kasnim popodnevnim satima. Noćna vožnja.

5. dan (13.04.): Sankt Petersburg

Dolazak u Sankt Petersburg u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik, krstarica “Aurora”, Smoljni , Petropavlovska tvrđava, istorijsko jezgro grada, Petropavlovska saborna crkva u kojoj su sahranjeni svi ruski imperatori, počev od Petra I, Istorijski muzej Sankt Peterburga (bez ulaska u objekte). Smeštaj u hotel. Šetnja Nevskim prospektom sa našim vodičem i poseta najvećoj robnoj kući u St.Petersburgu, „Gostinom dvoru“. Noćenje.

6. dan (14.04.): Sankt Petersburg

Doručak. Fakultativno: Poseta Peterhofu i dvorcu Jusupov. Slobodno vreme. U 23:00 h organizovana fakultativna vožnja po Nevi jer se u 24 h podižu mostovi na Nevi što je posebna atrakcija i doživljaj. Povratak u hotel. Noćenje.

7. dan (15.04.): Sankt Petersburg

Doručak. Fakultativno: obilazak Ermitaža, jednog od najvećih muzeja na svetu a potom i Muzeja Dostojevskog. Slobodno vreme. Noćenje.

8. dan (16.04.): Sankt Petersburg – Krakov

Doručak. Napuštanje hotela i fakultativni izlet u Carsko selo koje se nalazi na 30 km od St. Petersburga. U 16:00 časova polazak za Krakov. Noćna vožnja.

9. dan (17.04.): Krakov

Dolazak u Krakov popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

10. dan (18.04.): Krakov - Aušvic - Rudnik soli Vilicka - Beograd

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet u Aušvic i rudnik soli Vilicka. U večernjim časovima povratak za Srbiju. Noćna vožnja.

11. dan (19.04.): BeogradDolazak u Beograd u jutarnjim časovima.


Cena aranžmana po osobi iznosi: 355 € po osobi


ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz turističkim autobusima (audio/video oprema, klima, WC) na navedenim relacijama, sve putarine, takse i parkinge u zemlji i inostranstvu
- Smeštaj u 1/2 sobama na bazi 6 noćenja sa doručkom i to:
- 2 noćenja/doručak (doručak - švedski sto) u hotelu “Efekt express Krakow” 4* (www.krakowexpress.pl) u Krakovu
- 3 noćenja/doručak (doručak - švedski sto) u hotelu “Park inn by Radisson Pulkovskaya” 4* (www.rezidorparkinn.com) u Sankt Petersburgu
- 1 noćenje/doručak (doručak - švedski sto) u hotelu “Bon” 3* u Minsku (www.bonhotel.by)
- Panoramsko razgledanje Minska, Sankt Petersburga i Krakova
- Usluge licenciranog turističkog vodiča
- Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Medjunarodno zdravstveno putno osiguranje
- Fakultativne izlete i ulaznice
- Individualne troškove

DOPLATE:
- Doplata za 1/1 sobu iznosi 95 eura na cenu aranžmana

NAČIN PLAĆANJA: U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate i to:
- 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja
- 30% prilikom rezervacije, ostatak na jednake rate čekovima građana do 25.06.2015.
- 30% prilikom rezervacije, ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka
- Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

Izleti po dole navedenim cenama plaćaju se ukoliko se putnici nisu odlučili za opciju “LUKSIM SUPER CENA” - 165 € (paket svih izleta)
- Carsko selo (Ekaterinski dvorac i Ekaterinski park) - 25€
- Vožnja Nevom - 15€
- Ermitaž - 30€
- Peterhof (Petrov dvorac i Gornji park) - 35 €
- Muzej Dostojevskog - 10€
- Jusupovski dvorac - 20€
- Aušvic - 20€
- Rudnik soli Velička - 25€

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Postoji mogućnost organizovanja fakultativne posete operi ili baletu u pozorištu “Marijanski teatar” ili “Mihajlovski teatar” u Sankt Petersburgu o čemu će putnici biti obavešteni naknadno a najkasnije do 01.02.2015. kada bude objavljen repertoar za april 2015. i kada se budu mogle rezervisati ulaznice. Zbog rezervacija ulaznica, OBAVEZNA je prijava i uplata od 50% cene fakultativnih izleta NAJKASNIJE DO 05.02.2015. godine. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum broj putnika koji je neophodan za realizaciju fakultativnih izleta je 30. Izleti se mogu realizovati i sa manjim brojem putnika ali uz korekciju cena.

OPŠTE NAPOMENE:
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Club Paradiso licenca broj OTP 149/2010, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.

Organizator putovanja: Turistička agencija “Luksim” Licenca OTP 171/2010

Cenovnik br. 1 od 03.11.2014.

Stari i Novi Arbat, Kitai Gorod (stari grad – u njemu je trouglasti Kremlj), Kremlj, Crveni trg, Boljšoj teatar, crkva Vasilija Blaženog, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet Lomonosov, Poklonaja gora (Park pobede), muzej Panorama Borodinske bitke, moskovski metro (nalik na muzeje), Car zvono, Car top, Oružana palata, Uspenska i Arhangelska crkva, Tretjakovska galerija (najbogatiji muzej sa radovima ruskih umetnika), mauzolej Lenjina.

FAKULTATIVNI IZLETI:

• Peterhof - Petrov dvorac
Nalazi se na obali Finskog zaliva pedesetak kilometara od Sankt Petersburga. Jedan od najlepših letnjih carskih dvoraca. Vrlo često se upoređuje sa Versajskom palatom u Francuskoj, a mnogi posetioci očarani njegovom lepotom kažu da je lepši od Versaja. Pored raskošne i grandiozne palate, pretvorene u muzej, kompleks obiluje ogromnim parkovima sa mnoštvom raskošnih i velelepnih fontana. Fontane su raspoređene u vidu kaskada oko glavne zgrade dvorca ukrašene skulpturama i raznovrsnim sistemom vodoskoka. Kompleks je sagrađen u 18 veku, vremenu Baroka tako da obiluje dekoracijom skulptura ukrašenih zlatom, reljefa, bujne vegetacije što sve doprinosi kitnjastom i veoma raskošnom baroknom duhu.

• Jusupovski dvorac
Jedinstveno arhitektonsko delo nastalo u periodu 18-19 veka. Spomenik istorije i kulture koji je nazvan enciklopedijom ruske aristokratije. U dvorcu je živelo pet generacija kneževske porodice Josupovih. Ušao je u istoriju kao mesto ubistva Grigorija Rasputina. U dvorcu se može videti sva raskoš u kojoj je živela ruska aristokratija. Veliki broj izložbenih dvorana, za muzičke koncerte, balove, biblioteka, salona, spavćih soba upoznaju nas sa kneževskom aristokratijom dva veka. Ovaj dvorac predstavlja vrhunsko delo bogatsva i raskoši ruskog društva. Porodica Jusupovih je generacijama unajmljivala najvece umetnike sveta da rade umetnicka dela za ovu palatu. Veliki umetnici poput Rodena, Ticijana radili su za njih. Rusi stalno podvlace da je porodica Jusupovih bila bogatija od carske porodice. Pa onda mozete samo zamisliti raskos i grandioznost ove palate.

• Ermitraž
Ovo je jedan od najvećih, najstarijih i najpozatijih umetničkih i kulturnih muzeja na svetu. Pored Luvra, Metropolitena i Britanskog muzeja ovo je jedan od najposećenijih muzeja. Kolekcija ovog muzeja započeta je u 18 veku za vreme carice Katarine II i za dva i po veka je narasla na više od 3 miliona eksponata raspoređenih u nekoliko objekata. Ovde su izložena dela najvećih umetnika na svetu: Mikelanđela, Leonarda da Vinčija, Rubensa, Pusena, Kloda Lorena, Vinsenta van Goga, Pabla Pikasa, Kanaleta, Matisa i mnoštva drugih velikih majstora. Nema velikog umetnika čije se delo ne nalazi ovde. Doci u Petrograd a neobići ovaj muzej je isto što i otići u Pariz a neobići Luvr. Ovaj muzej je i zaštitni znak Petrovgrada. Njegova veličenstvena dela ostaviće vas bez daha, jer jedno je gledati neko delo na reprodukciji a nešto sasvim drugo je stajati pred njim i uzivati u njemu.

• Muzej Dostojevskog
Muzej sa najinteresantnijom prezentacijom zivota Dostojevskog. Ovaj muzej ostavice vas bez daha, svojom originalnoscu i emotivnoscu. Postavka je uradjena na najsavremeniji nacin sa ciljem da istakne emotivni momenat porodicnog zivota Dostojevskog. Ovo je retka prilika da upoznate ovog velikog pisca iz jednog potpuno drugog ugla. I da cujete kako Rusi vide i sta osecaju prema ovom velikom knjizevniku.
Život F.M. Dostojevskog bio je tesno povezan sa Sankt Petersburgom. Promeno je dvadestetak adresa stanovanja a mnoge od njih su našle mesto u njegovim delima. Lokacija gde se danas nalazi muzej je mesto gde je Dostojevski živeo i proveo svoje poslednje dane. Njegova kuća pretvorena je u muzej posvećen ovom velikom književniku. Muzej obiluje eksponatima koji su vezani za njegov privatni život ali ima dosta eksponata koji su povezani za njegova književna dela.

• Carsko selo
Muzej rezervat, kako se može naći u literatur i obuhvata površinu od 300 hektara. Predstavlja izuzetan primer svetske arhitekture i pejzažne umetnosti. Centralne građevine ovog kompleksa su Ekatarinin dvorac sagrađen veoma raskošno u baroknom duhu i Aleksandrov dvorac u duhu klasicima. U Puškinovom parku nalazi se više od 100 različitih arhitektonski objekata: Muzej, dvorci, paviljoni, mostovi, mermerni spomenici... Ovaj grad je na stogodišniicu smrti Puškina dobio i njegovo ime. Puškin se tu školovao a i proveo jedan deo svog života. Ovaj kompleks ima ogromnu umetničku ali i kulturnu vrednost carske rusije. U Ekaterinskom dvorcu nalazi se prostorija od cilibara.

• Rudnik soli - Velička
Rudnik soli proizvodio je so kontinuirano od 13. veka sve do 2007. godine i , spada u najstarije rudnike u Poljskoj. Rudnik ima devet spratova i doseže dubinu od 327 metara. U rudniku je izloženo mnoštvo skulptura, može se videti i najveća podzemna crkva na svetu (Sv. Kinga) koju su rudari isklesali od žive kamene soli. Mnoštvo rudarskih hodnika je ukrašeno predivnim skulpturama, oltari, i slano jezero predstavljaju pravu turistički atrakciju koju svake godine poseti oko 2 miliona turista. Rudnik je fenomen koji ne smete da propustite. Kada silazite u jamu ocekujete da vidite tunele i jame itd.... Ali Welicka je sve drugo samo ne tipican rudnik kakvim ga mi zamisljamo. Ocaravaljuci podzemni svet prica nam istoriju rudnika i toga kraja. Velelepne podzemne dvorane ocarace vas svojim ukrasima, a prelepi kristali soli dace slankast ukus vasem dahu. Podzemne crkve daju specifican osecaj duhovnosti koji retko gde mozete da osetite. Poseta ovom rudniku vredi svake date pare.

• Ausvic
Na oko 50 kilometara zapadno od Krakova nalazi se maleni grad Osvjenćim koji je nakon nemačke okupacije Poljske septembra 1939, priključen nemačkoj i ime mu je promenjeno u Aušvic. Ovo mesto palo bi u zaborav da nije bilo nacističke odluke da se ovde podigne koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau (ksanije i logor smrti). Ovde su Jevreji i ostali narodi masovno dovođeni u logor i ubijani na najokrutnije načine. U koncentracioni logor Aušvic ukupno je deportovano 1,3 miliona ljudi iz raznih delova Evrope. Od tog broja, ovde ih je pobijeno 1,1 milion, od čega milion Jevreja. Većina žrtava je ubijena odmah po prispeću u logor u gasnim komorama Aušvica II. Ostali su umrli od sistematskog izgladnjivanja, prinudnog rada, nekontrolisanih epidemija, u egzekucijama streljanjem i u medicinskim eksperimentima. Među stradalima je i 19.000 Roma koji su ubijeni u julu 1944, i oko 83.000 Poljaka. Komandant logora Rudolf Hes je na Nirnberškom procesu svedočio da je do 2,5 miliona ljudi umrlo u Aušvicu. Nakon završetka Drugog svetskog rata, mesto je pretočeno u muzej i memorijal i prima preko milion posetilaca godišnje. Tura obilaska logora traje tri sata, i uključuje oba logora, Aušvic I i Aušvic II-Birkenau. Obilazak logora je nezaobilazni deo prilikom posete Krakovu. Za mnoge posetioce, ova poseta predstavlja veliko i duboku iskustvo.

/


Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928