Evropski gradovi -> Makedonija -> Ohrid

Ohrid - Čarobni biser Balkana

Ohrid

Ohrid (44.000 stanovnika) je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Ohrid je čarobni biser Balkana, grad-spomenik važnih arheoloških otkrića, ranohrišćanskih bazilika i brojnih pravoslavnih crkava. Ohrid se prvi put pominje u III veku kao antičko naselje Lihnidos (belo jezero). Tokom vladavine Rimljana, ovaj se grad našao na važnom putu Via Egnatia. Tokom vladavine Dioklecijana, u Ohrid je stiglo hrišćanstvo, a u V se veku Ohrid pominje kao bogata varoš sa tvrđavom. Krajem IX veka, Ohrid je postao centar širenja hrišćanstva među Slovenima, a na tome su radili učenici Ćirila i Metodija – Kliment i Naum.


Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli Ohrid, Ohrid hoteli

Evropski gradovi - Ohrid

Ohrid - Polasci

Crkva Svete Sofije, crkva S.Klimenta, crkva Sv.Nauma, ohridska čaršija, Biljanini izvori, ribnjak, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava, Ohridsko jezero, antički teatar.

/

/Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928