Evropski gradovi -> Bosna -> Mostar

Mostar - Ponositi nad kanjonom

Mostar

Mostar je smešten na obalama reke Neretve i najveći je grad u Hercegovini i u njemu živi oko 80.000 stanovnika. Kroz centar grada se proteže kanjon Neretve, a sa gotovo svih strana je okružen prostranim dolinama u kojima su smeštena manja naselja. Pored Neretve, kroz Mostar protiče i reka Radobolja. Oblast Mostara je bila naseljena još u praistoriji, što potvđuju brojna nalazišta ( naseljene pećine, grobovi, oružje). Tokom rimske vladavine, područje su naselili Iliri, a sa dolaskom Slovena, za Mostar započinje novi period. Dan osnivanja grada Mostara je vezan za izgradnju dve kule (utveđenja), sredinom XV veka. Utvrđenje na desnoj obali Neretve se zvalo Cimski grad, a na levoj obali - Nebojša. Ove kule su bile spojene mostom, po kojem je grad dobio ime u XV veku, tačnije po čuvarima mostova. Grad je potpao pod osmanlijsku vlast krajem XV veka i od tada počinje da se razvija kao tipično osmanlijsko naselje.


Mostar, Mostar izlet, Mostar Sevdah Mostar, Mostar izlet, Mostar Sevdah Mostar, Mostar izlet, Mostar Sevdah Mostar, Mostar izlet, Mostar Sevdah Mostar, Mostar izlet, Mostar Sevdah

Evropski gradovi - Mostar

Mostar - Polasci

Stari most, Kriva ćuprija (minijaturna verzija Starog mosta), Bazilika (III-VI vek), katolička crkva i franjevački samostan, stećci, sinagoga i jevrejsko spomen groblje, partizansko spomen groblje, stara i nova pravoslavna crkva, otomanske rezidencije, Mitropolija Vladičin dvor, austrougarske građevine, Sahat kula, džamija Nesuh, Koski Mehmed-Pašina džamija, Karađozbegova džamija, Tursko kupatilo, Kujundžiluk (Stari bazar), kule Tara i Halebija.

/

/Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928