Novi zakon o trgovini | Blog | Club Paradiso
Radno vreme: 09h - 19h, subotom 09h - 14h
 

Novi zakon o trgovini


Poštovani putnici,

Obaveštavamo Vas da je shodno odredbama zakona o trgovini od 30.07. obračunski kurs, koji će se primenjivati prilikom obračuna i naplate aranžmana, je srednji kurs Narodne banke Srbije (NBS).

Za sve nove rezervacije urađene od utorka 30.07. naplaplata će se obračunavati po srednjem kursu NBS i ubuduće prilikom prodaje i naplate novih aranžmana obračunavaće se srednji kursa NBS.

Za sve rezervacije urađene pre 30.07. primenjivaće se i dalje prodajni kurs Banke Intesa dok se ne isplati aranžman u celosti.