Škole -> Izleti i ekskurzije

Izleti i ekskurzije

Ono po cemu se školski dani najvise pamte, jesu eksurzije, a mi smo se potrudili da našim đacima omogućimo da sa sobom ponesu samo pozitivne utiske. Ekskurzija predstavlja jedan od osnovnih oblika obrazovanja, zahvaljujući kojoj se učenici na neposredan način upoznaju sa prirodom koja ih okružuje, kulturno-istorijskim vrednostima kao i odnosima u društvu. Cilj ekskurzije je razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, kulturnim, etičkim i estetskim vrednostima, sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima, kao i shvatanje značaja zdravlja i zdravih stilova života; razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika; podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja. U našoj ponudi se nalaze:

• Jednodnevne ekskurzije (izleti)
• Dvodnevne ekskurzije
• Trodnevne ekskurzije
• Višednevne ekskurzije