Zimovanje -> Zimovanje Srbija -> Zimovanje Tara

Zimovanje Tara

Zimovanje Tara

Zimovanje Tara

TARA je 1981. godine proglašena za Nacionalni park koji zahvata površinu od 22.000 ha. Nacionalni park Tara zahvata najviše delove planine Tare i Zvijezde, koje su prirodno odvojene klisurom Dervente. Nalazi se u okviru Dinarskih planina. Prosečna nadmorska visina je oko 1150m, a najviši vrh u Nacionalnom parku je Kozji rid (1591m). Nacionalni park se odlikuje brojnim kanjonima i klisurama, a najimpresivniji među njima je kanjon reke Drine, koji je jedan od najvećih i najlepših u Evropi.


Zimovanje Tara - detaljnije

Tara smeštaj 2015

/

/

Zimovanje Tara - Atrakcije

Manastir Rača – je najatraktivniji kulturno-istorijski spomenik u Nacionalnom parku Tara. Nalazi se u selu Rača, gde reka izlazi iz svog živopisnog kanjona. Veruje se da je manastir podigao kralj Dragutin, u XII veku. Zbog teško pristupačnog položaja, iako dva puta rušen i obnavljan, manastir je opstajao i tokom nautežih vremena, te je tokom srednjevekovne srpske države bio centar pismenosti i prepisivačke književnosti („Račanska prepisivačka škola“). Tokom II svetskog rata u ovom je manastiru čuvano „Miroslavljevo Jevanđelje“,najstarija srpska knjiga iz XII veka. U ovom je manastiru službovao  i Patrijarh srpski-gospodin Pavle.


Etno domaćinstvo na Kaluđerskim Barama

Je nastalo 80-ih godina XX veka,u cilju prezentacije načina gradnje i života na ovim prostorima. Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i VU Tara izvršili su premeštanje autentičnih objekata iz sela Zaovine na lokalitet Kaluđerske Bare.


Centar sela Rastište - Sedaljka

Predstavlja jednu od retkih očuvanih seoskih celina, koja obuhvata nekoliko onjekata s početka XX veka, kao što su : stara kafana, zgrada škole, Mesne kancelarije, kuća i pomoćne zgrade u domaćinstvu jednog od meštana. Ovoj celini pripadaju i dve crkve.


Centar za posetioce „Mitrovac“

Otvoren je 2006.godine i predstavlja prvi objekat ove vrste u Srbiji. Zahvata površinu od 220 kvadratnih metara i na njemu se nalaze: info pult, suvenirnica, izložbene postavke i prezentaciona sala sa 40 mesta i galerijskim površinama. Centar je namenjen ekskurzijama, izletnicima, drugim posetiocima, a upriličen je i za likovne izložbe, književne večeri i druge skupove.


Vidikovci

Posebnu atrakciju Tare predstavljaju njeni brojni vidikovci sa kojih posmatrač jednim pogledom obuhvata široko prostranstvo. Tada kao da na horizontu planinski vrhovi grle nebo, reke i brežuljci bude uspavana čula, čuje se cvrkut ptica, žubor vode, a tišina se „čuje“. Najpoznatiji vidikovci su: Bilješka stena, Banjska stena, Kozja stena, Crnjeskovo, Zborišze,Sjenič i omar.


Planinarenje

Na Tari se nalazi 19 markiranih planinarskih staza, ukupne dužine oko 120 km. Izdata je i planinarsko-turisrička karta sa ucrtanim stazama.


PEŠAČKE STAZE

„Rača“ -  je duga 2km i nalazi se na 372 mnv. Staza je lagana za šetnju, opremljena je svim pratećim sadržajima za zadržavanje i odmor (mostovi, nadstrešnice, stolovi, klupe, česme, informativne table...). Staza vodi kroz šume i prelepe predele, kao i pored kulturno-istorijskih spomenika, a završava kod slapova vrela lađevac. Vrelo je kraškog porekla, sa stalnom temperaturom od 17 stepeni. Voda je lekovita i narod je koristi za lečenje kožnih bolesti.

„Jarevac“ – je staza duga 1.300m i na visini je od 1.060mnv. Staza je lagana-izletnička, koja na početki prolazi kroz livade na kojima ima retkih biljaka. Staza zatim vodi kroz četinarske, mešovite i listopadne šume. Staza je opremljena drvenim prelazima, mostićima, klupama za odmor, info tablama... Ova staza se nastavlja u stazu dugu 3km. To je obnovljen izletnički prostor sa uređenim odmorištem pored jezerceta. Za ovu je stazu potrebna adekvatna oprema jer se prelazi preko potoka, a kretabje otežava šumska vegetacija, kamen i strm teren.

“Banjska stena” – je staza duga 6,5km I nalazi se na 1060 mnv. Staza je namenjena posetiocima svih uzrasta, a potrebna je samo udobna obuća I laganim hodom se može preći za 1sat I 30 minuta. Duž staze je postavljeno 5 odmorišta sa klupama, korpama za otpad, edukativnim tablama (služe za bolje upoznavalje posetilaca sa florom I faunom oblasti). Preporučuje se šetnja u grupi zbog mogućeg susreta sa divljim životinjama, posebno tokom zimskih meseci.


BICIKLIZAM - Tarocikl

Kilometri asfaltiranih i dobrih makadamskih puteva omogućavaju vožnju u svako doba godine i po svakom vremenu. Postoje deonice koje su tehnički i fizički zahtevne. Zarad promovisanja ove vrste turizma, 2004. godine je pokrenut projekat „Tarocikl“ sa ciljem definisanja i markiranja biciklističkih staza. Tada su definisiane 24 staze i staza za trke na Mitrovcu, u dužini od 420km, i započeto je njihovo obeležavanje. Izdata je i biciklistička karta sa specifikacijom staza (kilometraža, konfiguracija terena,tehnička i fizička zahtevnost).

/

Zimovaje Tara - Izleti

Lokalitet „Mramorje“ (Perućac) - se nalazi na desnoj obali Drine, u blizini vodopada reke Vrelo. Proglašen je kulturnim dobrom 1968. godine i tada je ova nekropola brojala 70 stećaka. Spomenici su postavljani u redove, pravcem zapad-istok. Stećci nemaju natpise i nisu dekorisani,a najstariji potiču iz XIV i XV veka.


Lokalitet „Grčko groblje-Uroševina“ (Rastište) – je po veličini i načinu obrade spomenika jedan od najznačajnijih. Zastupljeni su stećci, a na među njima su i  dva retka oblika: dvostruki slemenik i kombinovani spomenik sanduk. Manji broj je ukrašen motivima, kao što su krst, luk i dva mača.


Lokalitet „Gradina“ – je na samom brdu iznad klisure reke Rače. Ovde su pronađeni ostaci manjeg utvrđenja, a unutar njega ostaci ranovizantijske crkve i jedan grob. Veruje se da datiraju iz VI ili VII veka.

Lokalitet „Skit Sv.Đođa“ – datira iz XVI i XVII veka i nalazi se 2km uzvodno od manastira Rača. Smatra se da je od bio centar Račanske prepisivačke škole,a pored njega se nalazi izvor termalne vode.


Lokalitet „Solotnik-Kulina“ – Zamak Solotnik se nalazi na steni pored sela Solotuša. Podigao ga je nepoznati vlastelin u vreme pada despotovine pod vlast Turaka 1459 godine. Zamak ima osnovu trapezoidnog oblika, dimenzija 20x30m. Turci su ga osvojili i pobili branitelje ili ih odveli u zatočeništvo. Zidovi su debeli od 1,20 do 1,70m a strana okrenuta neprijateljima ima zidove debljine do 4m, a visina im je bila i preko 4m.


Memorijalni spomenik „Borovo brdo“ - Je spomenik iz NOB-a. Udaljen je oko 4km od Kaluđerskih bara. Na ovom je mestu formirana Prva partizanska Račanska četa 3.avgusta 1941.godine. Brojala je 19 ljudi.


Šarganska osmica - je deo pruge uskog koloseka (razmak od 760mm) između Užica i Višegrada, odnosno Mokre Gore i Kremena, preko brda Šargana. Prugu odlikuje velik broj mostova I tunela, od kojih je najduži Šarganski tunel, dug 1661m. Po broju mostova i tunela I usponu od 18 promila, Šarganska osmica je jedinstvena u Evropi.


Drvengrad (Kustendorf) je etno selo smešteno na dodiru Tare i Zlatibora, kod Mokre Gore. Osnovano je I izgrađeno na brdu Mećavnik po zamisli filmskog reditelja Emira Kusturice, za potrebe snimanja filma “Život je čudo”. Brdo Mećavnik nadvisuje selo Mokra Gora i na istoj je visini sa železničkom stanicom Jatare, kroz koju prolazi Šarganska osmica. Ovo etno selo je u gradskom obličju. U selu je izgrađena crkva brvnara, po ugledu na ruske crkve brvnare i posvećena je Sv. Savi. Brvnare su autentične i prenete, neke iz tih krajeva, a neke iz Rep. Srpske. U svakoj od njih se nalaze sadržaji karakteristični za grad. Ulice su dobile imena po poznatim ličnostima kulture i nauke. Stručni žiri briselske Fondacije za arhitekturu je ovo selo proglasilo najboljim arhitektonskim ostvarenjem u poslednjih nekoliko godina u Evropi.

/

Hotel Omorika ***

Hotel Omorika Tara zimovanje

Zimovanje 2015/2016

Depadans Javor *

Depadans Javor Tara zimovanje

Zimovanje 2015/2016

Hotel Beli Bor **

Hotel Beli Bor Tara zimovanje

Zimovanje 2015/2016Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928