Zimovanje -> Zimovanje Srbija -> Zimovanje Rudnik

Zimovanje Rudnik

Zimovanje Rudnik

Zimovanje Rudnik

RUDNIK je planina koja dominira Šumadijom, svojom visinom, a i samim centralnim položajem u regiji. Nalazi se oko 100 km južno od Beograda i 15km od Gornjeg Milanovca. Na planini ima 8 vrhova sa visinom iznad 1.000 m (ističu se Srednji i Mali Šturac, Molitve, Paljevine i Marijanac), a najviši je Cvijićev vrh (1.132m). Najveće naselje na planini je varošica Rudnik, smeštena između 500 i 700m. Planina je dobila ime zahvaljujući činjenici da je tokom VI veka bila rudarski centar, gde su se iskopavali srebro, olovo i bakar. Rudnik je izvorište najvećih Šumadijskih reka, a ujedno je i hidrografski čvor Šumadije (na njemu je tačka odakle vode otiču u različite rečne slivove) - Velika Morava, Zapadna Morava i Kolubara. Zbog velike pošumljenosti, prirodnih staza zdravlja i blizine velikih gradova, Rudnik je pogodan za razvoj letnjeg, zimskog, školskog, sportskog i lovnog turizma. Zbog pogodne klime i velike osunčanosti u toku godine, vazdušnih strujanja, visoke jonizacije vazduha, nezagađebe prirode, Rudnik je još 1922. godine proglašen vazdušnom banjom.


Zimovanje Rudnik - detaljnije

Rudnik smeštaj 2015

/

/

Zimovaje Rudnik - Atrakcije

Veliki Šturac – je rezervat prirode i nalazi se između vrhova Javor i Cvijićevog vrha.Ovo prirodno dobro prve kategorije, stavljeno je pod zaštitu 1956. godine.


Varošica Rudnik – je bila središte rudarstva u Srbiji još pre dolaska Slovena na Balkan u VI veku. Tu je postojalo veliko Rimsko naselje sa kovnicom novca. Dinar kralja Dragutina je kovan na Rudniku i to je prvi Srpski dinar kovan ćiriličnim pismom. Poseban značaj varošica dobija nakon pada Novog Brda 1441.godine. Zahvaljujući srebru, olovu i bakru, u Rudniku je bilo razvijeno zanatstvo i trgovina, a odatle se širio kulturni uticaj na celu Srbiju.


Ostrovica – je mali srednjevekovni župski grad, koji se usamljen diže sa kamenitog proplanka na 800 mnv. Teško pristupačan teren je štitio grad sa svih strana


Planinarski dom i Šumska kuća i hotel “Neda” su glavni smeštajni objekti na Rudniku. Pored bazena i sportskih terena postoji mogućnost i za planinarenje – osvajanje najvećeg vrha u Šumadiji, Cvijićevog vrha ili strmog vulkanskog uzvišenja Ostrovica koji se završava zidinama Jerininog grada.

Zimovaje Rudnik - Izleti

Oplenac – Crkva Sv. Đorđa se nalazi na Oplencu, i predstavlja objekat autentične lepote. Građena kao hram i mauzolej vladarske porodice Karađorđević. Izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu. U Oplenačkoj crkvi sabrane su kopije iz 60 srpskih manastira. U kripti se nalazi 39 grobnica sa nadgrobnim pločama od dečanskog oniksa. 22 člana dinastije sahranjeno je na Oplencu. Na Oplencu se nalazi I kraljevski muzej u kojem se izlažu lični predmeti: garderoba, oružje, pisma I nakit kraljevske porodice, ali se često organizuju I različite izložbe.


Topola – je prestonica vina I grožđai postojbina slavnog Karađorđa. U gradu je Karađorđev konak koji je pretvoren u muzej sa stalnom postavkom, koja je vezana za njegove lične stvari, kao I pokućanstvo I oružje iz tog perioda. Oplenac je kruna na glavi Srbije, a Topola srce Šumadije.


Manastir Vraćevšnica – je sagrađen 1428. godine. Ktitor je bio Srpski vlastelin koji je živeo u vreme despota Stefana Lazarevića. Crkva u sklopu manastira je posvećena Sv.Đorđu.


Manastir Voljevča – se nalazi u blizini Stragara. Crkva u njegovom okviru je posvećena Sv. Mihailu I Gavrilu. Manastir je zadužbina srpskog vlastelina, tokom vladavine despota Stefana Lazarevića I podignut je tokom XV veka na ostacima stare crkve iz XI veka.Upisan je u registar spomenika kulture od posebnog značaja 1981. godine.


Manastir Nikolje – je još jedan u nizu manastira, nastao od strane vlastelina pod upravom despota Stefana Lazarevića, tokom XV veka. Kao I manastir Voljevča, I ovaj je manastir zakonom zaštićen kao spomenik od posebnog značaja. Nalazi se u okolini Topole.


Ovčarsko-Kablarska klisura – je jedna od najlepših klisura u Srbiji. Udaljena je od Čačka 18km. Usekla ju je Zapadna Morava između dva planinska masiva-Ovčara I Kablara. Dugačka je 20km, a najveća dubina je 710m. Pod zaštitom je države kao predeo Prve kategorije. Sa dve brane, klisura je pregrađena I nastala su dva veštačka jezera, koja regulišu tok Zapadne Morave I proizvode struju.


Ovčarsko-Kablarski manastiri – se nalaze u ovčarsko-kablarskoj klisuri, u dolini Zapadne Morave. U njoj je smešteno 10 manastira I dva sveta mesta te se zato naziva Srpska Sveta gora.Manastiri su: Vavedenje, Vaznesenje, Preobraženje, Sv. Trojice, Sretenje, Blagoveštenje, Ilinje, Jovanje, Nikolje, Uspete Presvete Bogorodice. Takođe postoje crkva posvećena Sv. Savi I crkva-pećina Kađenica.


Ovčar banja – se nalazi na 17-om km od Čačka, u samoj klisuri. Odlikuju je: Temperatura vode od 36 do 38 stepeni, mikrotermalna klima, čist vazduh I očuvana flora I fauna. Banja se preporučuje za lečenje:  reumatskih oboljenja, artroze, spondiloze, posledica preloma kostiju.

/

/

Hotel Neda**

Hotel Neda Rudnik zimovanje

Destinacija: Rudnik


Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928