Evropski gradovi -> Nemačka -> Dvorci Saksonije

Dvorci Saksonije - Zamkovi iz mašte

Dvorci Saksonije

Saksonija je oblast u Nemačkoj, koja je bogata istorijom, a takođe se može podičiti i velikom kulturnom tradicijom, koja datira preko 1000 godina. U ovoj oblasti postoji nešto više od 500 muzeja. Znamenitosti poput Zemperove opere, crkve Frauenkirhe i dvorca Cvinger u Drezdenu, spomenika Bitke naroda (Völkerschlachdenkmal) u Lajpcigu ili dvorca Moricburg, prepoznatljivi su simboli Saksonije. Pored toga, Saksonija svetsku slavu duguje i bogatoj zanatskoj tradiciji: čuveni su umetnički predmeti od drveta iz područja planine Ercgebirge, ručno izrađeni muzički instrumenti u Fogtlandu, pocelan iz Majsena, čipka iz Plauena, časovnici iz Glashita.


Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije Dvorci Saksonije


Evropski gradovi - Dvorci Saksonije

Dvorci Saksonije


Dvorci Saksonije

Termin putovanja: 06 - 10.11.2015.godine - autobusom

1. dan - Beograd – Novi Sad
Polazak iz Novog Sada u 22:00 časova sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku, Slovačku, Češku sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti..


2. dan – Drezden
Dolazak u Drezden u jutarnjim časovima. Po dolasku polazak u razgledanje grada: palata Cvinger, opera Zemper, protestantska crkva, rimokatolička dvorksa crkva, Brilova terasa, Avgustov most, palata Tašenberg, Rezidencijalna palata… Slobodno vreme za individualna razgledanja. Smeštaj u hotel. Noćenje.


3. dan – Dvorac Keningštajn
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni polazak za nacionalni park Saksonska švajcarska i tvrđave Keningštajn. Ova oblast popularna među umetnicima romantizma 19.veka, a danas turistima i alpinistima zbog oštrih stena koje nikada nisu osvojene. Vožnja do najveće tvrđave u Nemačkoj Keningštajn. Obilazak tvrđave, najznačajnije u dolini reke Elbe koja je služila za zaštitu trgovačkih puteva rekom. Povratak u hotel. Noćenje


4. dan – Dvorac Moricburg
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme ili fakultativni odlazak do bajkolikog zamka Moricburg koji leži na veštačkom jezeru. Obilazak zamka. Potom nastavak vožnje do grada Majsen. Ovaj gradić je čuven po proizvodnji porcelana još od 18.veka do danas. Šetnja starim gradom pored gradske kuće do zamka Albretsburg gde se nalazi i gradska katedrala (jedna od najmanjih u Evropi). Slobodno vreme za individualna razgledanja. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carisnkih formalnosti.


5. dan – Novi Sad, Beograd
 ...Noćna vožnja istom putanjom kao u dolasku sa usputnim pauzam po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici.


Cena aranžmana po osobi: 129€U cenu aranžmana je uračunato:
- prevoz autobusima visoke turističke klase (audio-video oprema) na datoj relaciji po programu,
- smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u okolini Drezdena, doručak - švedski sto, u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sopstvenim kupatilom,
- obilasci prema programu putovanja,
- usluge turističkog vodiča,
- organizacioni i ostali troškovi.


Cena aranžmana ne obuhvata:
- ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, fakultativni izlet za tvrdjavu Keningštajn  - 20,€, fakultativni izlet za Majsen i i Moricburg - 30,€,. minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika,
- doplata za polazak iz Beograda - 5 ,€,
- međunarodno zdravstveno osiguranje
- doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 90,-€ po osobi,


Plaćanje:
-30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.


Napomena:
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja
zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka
 putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 - 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...).
- Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.Kalkulacija je rađena na bazi 45 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada.

Club Paradiso licenca broj OTP 149/2010, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta. Uz ovaj proogram važe Opšti uslovi putovanja OTP Grand Tours, licenca OTP 293/2010.

/

/


Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928