Evropski gradovi -> Austrija -> Austrijska jezera

Austrijska jezera

St. Wolfgang, St. Gilgen

St. Wolfgang je šarmantan gradić koji se nalazi na strmim obalama jezera Volfgangsee. Iako su njegove ulice često začepljene sa mnogobrojnim posetiocima tokom dana, gužva i vreva se obično smiri od rane večeri, kada je i najbolje vreme za šetnju duž jezera. St. Wolfgang je nastao kao mesto hodočašća, a i danas posetioci koji dolaze mogu i dalje da vide crkvu iz XIV. veka, prepuna umetničkih blaga.


Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera Austrijska jezera, Putovanja Austrijska jezera

Austrijska jezera

Austrijska jezera


Austrijska jezera

Termin putovanja: 23 - 27.10; 06 - 10.11.2015.godine - autobusom

1. dan - Polazak autobusom u 20:00 časova sa parkinga kod Lokomotive u Novom Sadu. Vožnja autoputem preko Madjarske i Austrije, sa pauzama radi odmora i obavljanja carinske formalnosti...


2. dan - Dolazak u živopisni gradić St. Wolfgang na obali jezera Wolfgangsee koji godišnje poseti hiljade gostiju, šetnja do Markta i trga Kirchenplatz, poseta najlepšoj crkvi Salzkammerguta sa prekrasnim Pacherovim oltarom. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Fakultativna vožnja brodom jezerom Wolfgangsee do gradića St. Gilgen na drugoj obali jezera. Šetnja do središta ljupkog mestašca u kojem je često boravio Mocart pored kuće njegove majke, crkva Sv.Egidija, Gradska većnica, kuća tradicionalno obojenih fasada. Odlazak do Bad Ichla. Smeštaj u hotel. Noćenje.


3. dan - Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Hallstatt. Razgled romantičnog gradića i fakultativna poseta "Svetu soli", najstarijem rudniku soli na svetu uz pratnju lokalnog vodiča. Razgledanje počinje vožnjom uspinjačom s preksranim pogledom uz jezero Hallstatt i grad, nakon koje sledi šetnja do ulaza u rudnik. Po ulasku u rudnik, a nakon oblačenja zaštitnih odela, počinje zanimljiv svet soli i istraživanje mračnih i hladnih hodnika rudika s mnoštvom podzemnih jezera... Povratak u Bad Ichl. Fakultativna poseta Craskoj vili, letnjoj rezidenciji Franje Josipa i carice Elizabete (Sisi). Šetnja velikim parkom uz vilu, te istrojskim jezgrom do jedne od najpoznatijih poslastičarnica Zauner. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktvinosti. Povratak u hotel. Noćenje.


4. dan - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i vožnja pokraj prekrasnog i divljeg jezera Traunsee. Poseta gradiću Gmunden, nekadašnjem središtu trgovine soli, a danas mestu poznatom po izradi keramike. Šetnja starim gradskim jezgrom uz gradsku većnicu iz 16.veka s porcelanskim zvončićima, župnom crkvom sa oltarom Sveta tri kralja, te slobodno vreme za ručak ili kafu. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formanosti.


5. dan - ... dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici.


Cena aranžmana po osobi: 149 €


U cenu aranžmana je uračunato:
- prevoz autobusima visoke turističke klase (audio-video oprema) na datoj relaciji po programu,
- smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu  sa 3* u Bad Ichlu, doručak - švedski sto, u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sopstvenim kupatilom,
- usluge turističkog vodiča,
- organizacioni i ostali troškovi.


U cenu aranžmana ne obuhvata:
- ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika,
- međunarodno zdravstveno osiguranje,
- doplata za polazak iz Beograda – 5€,
- doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 80,-€ po osobi,


Plaćanje:
-30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.


Napomena:
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja
zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka
 putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 - 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...).
- Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.Kalkulacija je rađena na bazi 45 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada.

Club Paradiso licenca broj OTP 149/2010, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta. Uz ovaj proogram važe Opšti uslovi putovanja OTP Grand Tours, licenca OTP 293/2010.

/

/

/


Prijave i informacije

Club Paradiso d.o.o. Bulevar despota Stefana 15, Beograd

011/72 47 012; 72 40 928